Klinika na Hanspaulce

je nestátní zdravotnické zařízení, které od roku 2020 provozuje neurorehabilitační kliniku následné péče. Zajištujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří potřebují doléčení, rehabilitaci a nácvik soběstačnosti po akutní nemoci nebo po operaci.

Nabízíme

- Vysoký standard péče
- 24 hodinová služba lékaře
- Intenzivní rehabilitace, každý den
- Ergoterapie, logopedie
- Možnost pobytu pro občany ČR
- Možnost pobytu i pro cizince
- Park s bezbariérovým přístupem
- Možnost paliativní péče

Napište nám!

© Copyright 2020 - Ludvík Mattanelli